หากใครที่เคยคิด หรือ ได้เข้าไปใช้บริการ Nursing Home หรือ สถาณรับ ดูแล ผู้ ป่วย ระยะสั้นนั้นอาจจะเคยได้ยิน หรือได้ เห็น การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยกันแล้ว เคยเกิดความสงสัยกันไหมครับ ? ว่าทำไมจะต้องมานั่งทำกิจกรรมอะไรต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ยังป่วยอยู่ วันนี้ในบทความนี้เราได้รวบรวมเหตุผลในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มาไว้หมดแล้ว เพื่อคลายข้อสงสัยกันครับ   ออกกำลังกาย   แน่นอนว่าการ “ออกกำลังกาย” นั้นจะทำให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งในสถาณรับ ดูแล ผู้ ป่วย นั้นจะมีการออกกำลังกายอาจจะเป็นช่วงเช้า หรือช่วง เย็นที่แดดอ่อน ๆ (แล้วแต่สถานที่นั้น ๆ ) เพื่อให้ผู้ป่วย หรือ
Read More