Cable หรือ รางแลดเดอร์ เป็นส่วนหนึ่งในงานติดตั้งอุปกรณ์สายไฟฟ้า ที่นิยมใช้กัน โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ที่ต้องใช้สายไฟฟ้าจำนวนมาก การใช้รางเข้ามาติดตั้ง จะช่วยทำให้พื้นที่เป็นระเบียบ สวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ได้ และรางประเภทนี้จะมีจุดเด่นคือระบายอากาศได้ดี ไม่สะสมความร้อน ใช้งานได้ทั้งสายแรงดันไฟฟ้าสูง แรงดันต่ำ และแรงดันปานกลาง ส่วนการจะเลือกว่าต้องใช้รางขนาดไหนในการติดตั้งเพื่อเดินสายไฟ เจ้าหน้าที่จะต้องมีการคำนวณออกมาเป็นตัวเลขเสียก่อน โปยปรกติ จะใช้คำนวณจากขนาดหน้าตัดของสายไฟ และค่อยเลือกขนาดของสายไฟ แต่เดี๋ยวไม่ยาก เพราะตารางคำนวณ มีคนคำนวณไว้เสร็จสรรพแล้ว หากเราต้องการใช้ก็เพียงแค่เปรียบเทียบดูว่าเราใช้สายขนาดไหน เหมาะกับรางแบบไหน เท่านี้ก็รู้ขนาดของรางที่เราต้องใช้แล้ว ประเภทของรางแลดเดอร์ ปัจจุบันราง cable ladder ที่มีขายกันตามท้องตลาด จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1.รางเคเบิลแลดเดอร์แบบพ่นสี 2.รางเคเบิลแลดเดอร์แบบอาบสังกะสี และในขั้นตอนการประกอบก็แบ่งเป็น 2 แบบเช่นกัน นั่นก็คือการเชื่อมต่อด้วยการขันน็อต
Read More